• 0974567353
  • z0986226778@gmail.com
Chân bàn đen 1m2
900,000 đ

Chân bàn ăn đen sơn sắt tĩnh điện nhập khẩu nguyên chiếc, mẫu mã đẹp phù hợp với nội thất gia đình

Chân bàn đen 1m4
900,000 đ

Chân bàn ăn đen sơn sắt tĩnh điện nhập khẩu nguyên chiếc, mẫu mã đẹp phù hợp với nội thất gia đình

Chân bàn đen 1m6
1,000,000 đ

Chân bàn ăn đen sơn sắt tĩnh điện nhập khẩu nguyên chiếc, mẫu mã đẹp phù hợp với nội thất gia đình

Chân bàn đen 1m8
1,000,000 đ

Chân bàn ăn đen sơn sắt tĩnh điện nhập khẩu nguyên chiếc, mẫu mã đẹp phù hợp với nội thất gia đình

Chân bàn đen bọc ống đồng 1m2
950,000 đ

Chân bàn ăn đen bọc ống đồng, chân sơn sắt tĩnh điện nhập khẩu nguyên chiếc, mẫu mã đẹp phù hợp với nội thất gia đình

Chân bàn đen bọc ống đồng 1m4
950,000 đ

Chân bàn ăn đen bọc ống đồng, chân sơn sắt tĩnh điện nhập khẩu nguyên chiếc, mẫu mã đẹp phù hợp với nội thất gia đình

Chân bàn đen bọc ống đồng 1m6
1,150,000 đ

Chân bàn ăn đen bọc ống đồng, chân sơn sắt tĩnh điện nhập khẩu nguyên chiếc, mẫu mã đẹp phù hợp với nội thất gia đình

Chân bàn đen bọc ống đồng 1m8
1,150,000 đ

Chân bàn ăn đen bọc ống đồng, chân sơn sắt tĩnh điện nhập khẩu nguyên chiếc, mẫu mã đẹp phù hợp với nội thất gia đình

Chân bàn chữ H
1,300,000 đ

Chân bàn ăn chữ H. Chân sơn sắt tĩnh điện nhập khẩu nguyên chiếc, mẫu mã đẹp phù hợp với nội thất gia đình

Chân bàn chữ +
1,800,000 đ

Chân bàn ăn chữ +. Chân sơn sắt tĩnh điện nhập khẩu nguyên chiếc, mẫu mã đẹp phù hợp với nội thất gia đình

Chân bàn chữ X
1,900,000 đ

Chân bàn ăn chữ X. Chân sơn sắt tĩnh điện nhập khẩu nguyên chiếc, mẫu mã đẹp phù hợp với nội thất gia đình